Karakteristike proizvoda
Cena je izražena za
dužinu: 140/90+40, Patina
Sto se može raditi na dimenzijama
140/90+40
160/90+50
180/100+40
Postoji veliki izbor boja
Osim osnovne palete boja u MDF Bukva
radi se i MDF HRAST, Visoki sjaj i
Pastelne boje. Cena zavisi od izbora
boja.