Karakteristike proizvoda
Cena je izražena za
dužinu: 160/90, MDF Bukva
Sto se može raditi na dimenzijama
160/90, 180/90
Postoji veliki izbor boja
Osim osnovne palete boja u MDF Bukva
radi se i MDF HRAST. Cena zavisi od izbora
boja.