Karakteristike proizvoda
Cena je izražena za
dužinu: 160/90, MDF Bukva
Sto se može raditi na dimenzijama
160/90 i 180/100
Postoji veliki izbor boja
Osim osnovne palete boja u MDF Bukva
radi se i MDF HRAST. Cena zavisi od izbora
boja.