Karakteristike proizvoda
Dimenzija fi110 cm
Postoji veliki izbor boja
Osim osnovne palete boja u MDF Bukva
radi se i MDF HRAST.