Karakteristike proizvoda
Širina: 57 cm
Dubina: 68 cm
Visina: 85 cm
Veliki izbor boja.
Cena je data za nogare
u bukvi.