Karakteristike proizvoda
Širina: 52 cm
Dubina: 62 cm
Visina: 80 cm
Veliki izbor boja.
Cena je data za nogare
u bukvi.