Karakteristike proizvoda
Širina: 46 cm
Dubina: 56 cm
Visina: 100 cm
Veliki izbor boja, cena je
data za nogare u bukvi.