Karakteristike proizvoda:
Širina: 62 cm
Dubina: 68 cm
Visina: 45 cm
Softni sun?er