Karakteristike proizvoda:
Dubina: 40 cm
Širina: 85 cm
Visina: 77.5 cm