Karakteristike proizvoda:
Širina: 210 cm
Dubina: 100 cm
Visina: 88 cm
Rasklop: 888×178 cm