Karakteristike proizvoda:
Širina: 188 (166) cm
Dubina: 105 cm
Visina: 84 cm
Rasklop: 150×200 cm