Karakteristike proizvoda:
TV komoda O1
1650 x 450 x 500 mm