Karakteristike proizvoda:
Širina: 333/224 cm
Dubina: 98 cm
Visina: 96 cm
Rasklop: 147×285 cm