Karakteristike proizvoda:
Širina: 304/203 cm
Dubina: 90 cm
Visina: 92 cm
Rasklop: 130×254 cm