Elektropokretani relax mehanizmi omugućavaju jednostavno pronalaženje položaja,
u kome ćete se opustiti posle napornog dana.