Karakteristike proizvoda:
Dubina: 128.5 cm
Širina: 34.5 cm
Visina: 37 cm