Karatkeristike proizvoda:
Širina: 90 cm
Dubina: 30 cm
Visina: 129 cm