Karakteristike proizvoda:
Dubina: 40 cm
Širina: 105 cm
Visina: 149.5 cm