Karakteristike proizvoda:
Dubina: 40 cm
Širina: 80 cm
Visina: 195.5 cm