Karakteristike proizvoda:
Dubina: 49.5 cm
Širina: 167.5 cm
Visina: 204.5 cm