Karakteristike proizvoda:
Dubina: 42 cm
Širina: 55 cm
Visina: 196.5 cm