Karakteristike proizvoda:
Dubina: 41.5 cm
Širina: 65.5 cm
Visina: 195.5 cm