Karakteristike proizvoda:
Dubina: 45,5 cm
Širina: 104 cm
Visina: 158.5 cm