Karakteristike proizvoda:
Dvokrilna biblioteka CAPRI
1126 x 350 x 1700 mm