Karakteristike proizvoda:
Jednokrilna vitrina CAPRI
624 x 350 x 2000 mm