Karakteristike proizvoda:

Širina: 304/240 cm

Dubina: 93 cm

Visina: 97 cm