Mekani jastuci ispunjeni najkvalitetnijim pačijim paperjem i naslon koji se može
podešavati u pet položaja ispuniće vaše želje.
Cena u koži : 425.040,-